2. Mezinárodní konference cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů

Zveme členy a ostatní odborníky /znalce (textil, usně, dřevo) jmenované soudem, nábytkáře, čalouníky, truhláře, dodavatele materiálů, strojů a zařízení, obchodníky, pedagogy, žáky, studenty a média na konferenci o trendech z tuzemských a zahraničních veletrhů 2019 a 2020, imm a INTERZUM v Kolíně n. R., s informacemi ČOI o řešení reklamací, MPO
o Mistrovských zkouškách, s novinkami technických norem a zkoušení nábytku viz program, vše doplněné výstavkami nejnovějších šicích strojů DA, technologiemi, materiály, která se uskuteční pod záštitou společnosti Veletrhy Brno, a.s., ve Výškové budově BVV v pondělí 30. 11. 2020 a v úterý 1. 12.2020. v BPP
spol. s r.o. s přednáškami a exkurzi do výroby. Téma: JAKOST, KVALITA současného nábytku

Časový rozvrh: 30. 1. 2020 - pondělí

8.00-8.30 Instalace výstavek v sále č.103, předání prospektů k rozdávání prezenci
8.30-9.00 Prezence, rozdávání prospektů, prohlížení výstavek

9.00 Zahájení konference a pozvání na MOBITEX 2021
9.10 Ing. Jiří Krpec, DA servis: „DÜRKOPP ADLER AG letos oslavuje významné výročí - 160 let od svého založení“
9.30 Ing. Jana Horňáková, MiriSys:
„Od šablon po vyřezání dílů Softwarové řešení pro digitalizaci šablon, úpravy dílů v počítači, automatické polohování dílů do kůží a textilií, řezání s využitím CNC cutteru“
10.00 PhDr. Dagmar Koudelková, MU:
„Výzkum historie nábytku na Masarykově univerzitě“

10.30 Přestávka s prohlídkou výstavek

11.00 Mgr. Hana Foltánková, Trevira GmbH: „Trevira bioactive pro bezpečnější zdraví...“
12.30 Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D., TZÚ, s. p.: „Bezpečnost a kvalita nábytku“
13.00 Ing. Jaromír Culek, MPO ČR: „Aktuální stav zavedení mistrovské zkoušky v ČR“

13.40 Přestávka s prohlídkou výstavek

14.00 Vladimír Vaňura, ROBEX: „Zpracování a recyklace PUR materiálů“
14.30 Ing. Helena Prokopová: „Kvalita materiálů a nábytku na INTERZUM 2019 a imm 2020 a certifikát Cechovní kvalita“
15.00 Mgr. Aleš Havíř, ČOI: „Řešení reklamace nábytku z hlediska ČOI“

17.00 Pokračování odborného rokování U královny Elišky, Mendlovo nám 1/3 (úhrada 600,- Kč/osobu)

1. 12. 2020 - úterý (v bpp spol. s r.o.)
9.00 Jan Duda a Juraj Veselovský: „Volba PUR pěn na výrobky: druh, objemová hmotnost,
odpor proti stlačení aj.“ Exkurze do provozu - zpracování PUR pěn
11.00 Doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., MENDELU: „Novinky z imm 2020“ Exkurze do provozu (pro studenty) - zpracování PUR pěn
Předpokládané ukončení do 14.00

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:
1. Datum konání: 30.11. - 1. 12. 2020, pondělí + úterý
2. Místo konání:
Brno, BVV, 30.11 Výšková budova sály č.102, 103 a
+ U Elišky, Mendlovo nám.č.1/3 večerní rokování a 1. 12. od 9.00 BPP spol. s r. o., Tuřanka 877/125 627 00 Brno, GPS - 49.1653608N, 16.6793331E
3. Přihlášku na konferenci zašlete, prosím,
poštou (POZOR! Nová adresa!) nebo E-mail: cech@cech-cal.eu do 29. 11. 2020, Na přihlášce lze přihlásit i další účastníky. Přijetí účastníka (firmy) nepotvrzujeme, přijďte a nezapomeňte si roušky. Sály jsou vysoké, dobře větrané, bezpečné. Desinfekce bude k dispozici.
4. Znalci jmenovaní soudem obdrží (na vyžádání) potvrzení o absolvování školení.
5. Vložné:
1.600,- Kč za 1 účastníka/nečlena, 1.300,- Kč pro člena Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. pro žáky, studenty a novináře na odborný program v sálech vstup zdarma
6. Poplatek za firemní prezentaci: Rozdávání prospektů u prezence 500 Kč/80 ks, výstavka včetně rozdávání prospektů (prostor 2m2 – se stolkem a dvěma židlemi, zdarma 1 vystavující osoba) pro nečleny 2.500,- Kč, pro členy Cechu 1.900,- Kč.
7. Večerní odborné rokování – místo „Vinárna u Královny Elišky“ Mendlovo nám.1, 600,- Kč/osobu.
8. Způsob úhrady: Platbu, laskavě, poukažte bankovním převodem nebo složenkou: konto Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů u KB a.s., číslo účtu
107-8241550237/0100, variabilní symbol 11820,IČ 60574810, DIČ CZ60574810. Na základě úhrady obdržíte fakturu – daňový doklad. Částky za nevyužité vložné se nevrací. Nejsme plátci daně z přidané hodnoty!
9. POZOR! Slovenským účastníkům doporučujeme platbu v hotovosti proti potvrzení při prezentaci
10. Ubytování:
Hotel OMEGA, Křídlovická 19 b, 603 00 Brno, Tel: +420 543215152 e-mail: recepce@hotelomega.eu (možnost parkování za úhradu v hotelové garáži)
11. POZOR! Z důvodu letošní COVID-situaci si nocleh objednejte samostatně, v hotelu OMEGA jsou pro účastníky konference zamluvené