Rozšíření názvu cechu

Vážení členové, partneři cechu,
Od 9. 1. 2020 jsme ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 7061, zapsáni takto:

Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.

Ostatní údaje zůstávají shodné.

Věříme, že toto rozšíření cechu povede k dalšímu profesnímu rozvoji oboru. 

S pozdravem

 

Ing. Helena Prokopová, statutární orgán

Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.

Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

MO +420 602 558 554

e-mail: cech@volny.cz

www.cech-cal.eu

www.cechcal.eu