REVIZE NORMY ČSN 91 0220 NÁBYTEK SEDACÍ A LEHACÍ – BEZPEČNOST, PROVEDENÍ A ZKUŠEBNÍ METODY

Centurm technické normalizace pro nábytek s polečně s Cechem čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s kompletně přepracovali původní normu ČSN  91 0220 Nábytek sedací a lehací - Metoda zkoušení měkkosti z roku 2003. Revize této normy reaguje na pokrok  v oblasti technologie, materiálů, hygienických, zdravotních a bezpečnostní požadavků na tuto výrobkovou skupinu. Výsledkem je návrh revidované  normy ČSN  91 0220 s upraveným názvem Nábytek sedací a lehací – Bezpečnost, provedení a zkušební metody.  V normě jsou zakomponovány léta prověřené evropské zkušební metody, ale hlavně  jsou v normě zpracovány dvě přílohy. Příloha A stanovujepožadavky na čalounění a matrace, příloha B stanovuje jednotný postup pro měření již použitého čalounění a matrací.

Předmět  revidované  normy  je následující:

Tato norma stanovuje požadavky na bezpečnost, provedení a zkoušení matrací, čalouněného lehacího a sedacího nábytku.
Norma se nevztahuje na zkoušení dětských matrací pro postýlky a kolébky, pro které je samostatná norma.
Příloha A (normativní) zahrnuje hodnocení čalounění a matrací.
Příloha B (informativní) zahrnuje doporučený postup pro měření ztráty výšky použitého čalounění a matrací.

Pokud máte zájem se zapojit a připomínkovat návrh této ČSN můžete využít formu veřejného připomínkování v rámi ÚNMZ na tomto odkaze: http://drafts.unmz.cz/Home/Details/3794.
Připomínkovat můžete do 31.12.2020.

Akraditovaná  zkušební  laboratoř  TZÚ,s.p. Vám  ráda provede zkoušení  Vašeho  výrobku  podle  revidované  normy.