23. Členská schůze Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.

POZVÁNKA
Na 23. Členskou schůzi Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.
Konanou ve čtvrtek 2. 7. 2020, v Brně, TZÚ, Cejl 480/12, budova D, 2NP, Ateliér nábytkářů, od 11. hodin

 

Vážení členové,

Zvu Vás, členy Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s., podle § 248 a § 249, občanského zákoníku, na 23. Členskou schůzi, konanou ve čtvrtek 2. 7. 2020, začátek v 11 hodin, v Brně, v novém sídle Textilního zkušebního ústavu, s.p., Cejl 480/12, v budově D, (kde má i náš cech svou kancelář), do Atelieru nábytkářů. 

Parkování je přímo proti a pod budovou D, do areálu vjedete průjezdem budovy A, Cejl 12.

Omluvte prosím, že musím členskou schůzi svolat v tak neobvyklém časovém období, ale k zapsání nového sídla Cechu do cechovního rejstříku, žádá soud (dle zákona) souhlas Členské schůze. Změna sídla je změnou STANOV, využijeme možnost a kromě změny sídla spolku budeme hlasovat o doplnění stanov o LOGO truhlářů a rozšíření účelu cechu o udělování ocenění. STANOVY přepracuji a zašlu koncem týdne.

Pokud se někdo nemůžete na schůzi dostavit, prosím, delegujte svůj hlas mně nebo jinému členovi, který se určitě Členské schůze účastní. Aby bylo hlasování platné, je nutný souhlas nadpoloviční většiny členů a soud požaduje předložení Prezenční listiny s podpisy oprávněných osob.

 

Program 23. Členské schůze 2. 7. 2020 od 11.00 do 13.00 hod.:

1. Zahájení
2. Představení a zdůvodnění cílů navrhovaných změn: přidání do STANOV LOGO truhlářů k LOGO čalouníků a dekoratérů, změna sídla cechu, rozšíření účelu spolku o udělování       ocenění osobnostem „Za zásluhy“, studentským pracím „Cena čalounického řemesla“ a kvalitním výrobkům členů Cechu: „Certifikát Cechovní kvalita nábytku a interiérů“.
3. Dokladování oprávněnosti používat prostory v areálu člena Cechu TZÚ, s. p..
4. Upravené STANOVY Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s.
5. Projednání navrhovaných změn.
6. Kontrola prezenční listiny, vepsání delegovaných hlasů, zjištění usnášení schopnosti.
7. Hlasování o změně STANOV Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.
8. Představení nového sídla TZÚ, s. p.


Ing. Helena Prokopová, Statutární orgán Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s.

 

V Brně dne 1. června 2020

 

Přátelé, prosím, sdělte, zda přijedete, pošlu Vám delegovační formulář k vyplnění, podepsání a poslání oskenované zpět, na nový e-mail: cech@cech-cal.eu , pokud byste nemohli přijet. Je to strašně důležité, myslila jsem, že změna sídla bude jednoduchá. Ale opak je pravdou. Dík předem. Helena