1.školení Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů,z.s.

Kdy: 24. září 2020, začátek v 10.00 hod., ukončení do 15.00 hod.

Kde: TZÚ, Cejl 480/12, Brno, budova D, 1. patro, školicí místnost a Čalounictví, Jiří Liška, Křenová 19, budova 12A, 5. patro, http://www.cal-liska.cz/kontakt.html

Na školení zaměřené na materiály přírodního původu, jejich zpracování, vady, reklamace a na uplatnění soudobých pomocných materiálů, na výrobu čalounění klasickou technologií a na zkoušení materiálů a nábytku, zveme výrobce a prodejce čalouněného nábytku, adepty na mistrovskou zkoušku Mistr řemesla oboru čalouník-dekoratér, znalce jmenované soudem, designéry nábytku. Účastníci obdrží potvrzení o absolvování školení.

Program: zahájení, přednášky, filmy, exkurze do provozovny Čalounictví Jiří Liška:

10.00 Zahájení „poprvé v novém prostředí“ Ing. Prokopová a Ing. Gaja, Ph.D.

Ing. Helena Prokopová: „Čalounické materiály přírodního původu včetně potahových textilií, zpracování, vady, reklamace“

Film: „OKE všívání a aplikace pomocných vtahových a uzavíracích prvků“

Ing. Víťa Gaja, Ph.D.: „Zkoušení matrací, židlí, postýlek dle platných norem“

Odchod na exkurzi do Čalounictví Jiří Liška, Křenová 19

Kontakt: Ing. Helena Prokopová, tajemník/cechmistr, znalec jmenovaný soudem

Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s., Cejl 480/12, 602 00 Brno

cech_cal@volny.cz, +420 602 558 554, www.cech-cal.eu , www.cechcal.eu

 

Cena: člen Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů 800,- Kč, nečlen 1000,-Kč

Platbu poukažte bankovním převodem na konto CČDT u KB a.s., číslo účtu 107-8241550237/0100, VS 11620 IČ 60574810, DIČ CZ60574810. Nejsme plátci DPH

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpovědní lístek (zašlete do 12. 4. 2020)

Potvrzuji, že se zúčastním1.školení v Brně, Cejl 12 a Křenová 19, ve čtvrtek 16. 4. 2020:

Jméno………………………………………………………………….

e-mail:………………………………MO…………………………………

Firma…………………………………………………………………..

Potvrzujeme, že úhrada byla provedena dne……………………….

Uhradíme v hotovosti při prezenci………………………………………

Souhlasím s použitím uvedených osobních údajů pro registraci účastníků akce.

Zašlete na e-mail: cech_cal@volny.cz (POZOR, podtržítko mezi cech_cal)