1. Mezinárodní konferenci čalouníků, dekoratérů a truhlářů

Odborná konference se bude konat již 14. – 15. 10. 2019 (PO-ÚT) v Brně. Letos se konference týká všech nábytkářů, jak čalouníků, tak poprvé i truhlářů, dodavatelů, pedagogů, studentů a žáků odborných škol. Je určena také pro soudní znalce, kteří na požádání obdrží potvrzení o absolvování odborného školení.

Součástí konference bude přednáška zástupce České obchodní inspekce týkající se ochrany spotřebitele a ADR. 

Konference je rovněž přípravou na MOBITEX 2020, jak vystavování, tak soutěže. Při večerním rokování bude prostor prodiskutovat všechny novinky, náměty a nápady týkající se výroby nejen čalouněného nábytku a dekoratérství. 

Mistrovské zkoušky se řeší od roku 2014, nyní se – doufejme – situace vyjasňuje a posouvá správným směrem. Připravuje se legislativní zakotvení mistrovských zkoušek v českém právu. Takže bude v odpoledních hodinách 14. 10., na členské schůzi otevřené všem, nejen členům, předána přítomným informace o aktuálním stavu mistrovských zkoušek.

 

Potěší nás, když se s Vámi setkáme na konferenci, která, i když je 22. v pořadí, je označena číslicí 1.

 

S pozdravem

 

Ing. Helena Prokopová,
cechmistryně a tajemnice, znalkyně jmenovaná soudem,  předsedkyně Sektorové rady pro dřevozpracující a papírenský průmysl, členka předsednictva České ergonomické společnosti, členka Redakční rady Dřevařského magazínu, přednášející na Mendelově univerzitě v Brně