Odborné časopisy a publikace

     

Ing. Helena Prokopová a Doc. MUDr. Ivan Müller,CSc. a Ing.arch. Hynek Maňák. Byt, který se Vám přizpůsobí ERA Brno 2007
Ing. Helena Prokopová a RNDr. Věra Pidrová. Ložnice. ERA Brno  2008  
RNDr. Věra Pidrová. Oblékáme okna. ERA Brno 2007

Knížky pro čalouníky zde doporučené jsou k objednání a zakoupení v tiskárně:
STUARE, s.r.o.
Ulice Jihlavská 2f
664 41 Troubsko - Veselka

Informace a objednávky u:Iva Malá  iva@stuare.cz

--------------------------------------------------------------------------

Dřevařský magazín - odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby

předplatné pro ČR:

Kateřina Havelková, MO +420 737 272 024 

e-mail: cz@drevmag.com

předplatné pro SR:

Mgr. Eva Patrášová - Snopková, MO 0905 630 907

e-mail: sk@dvermag.com

--------------------------------------------------------------------------